Kawasaki Exhaust Pipe Gasket 2 SX /ZXI /XI /XIR /SXI /STS 1995 – 2002

$15.95

SKU: 41-205e-18 Category:

Description

Applications:

1995 Kawasaki 750 SX Exhaust Pipe 2 Gasket
1995 Kawasaki 750 ZXI Exhaust Pipe 2 Gasket
1995 Kawasaki XI Exhaust Pipe 2 Gasket
1995 Kawasaki XIR Exhaust Pipe 2 Gasket

1996 Kawasaki 750 SXI Exhaust Pipe 2 Gasket
1996 Kawasaki 750 ZXI Exhaust Pipe 2 Gasket

1997 Kawasaki 750 ZXI Exhaust Pipe 2 Gasket

1998 Kawasaki 750 STX Exhaust Pipe 2 Gasket
1998 Kawasaki XI Sport Exhaust Pipe 2 Gasket

1999 Kawasaki XI Sport Exhaust Pipe 2 Gasket
1999 Kawasaki XIR Exhaust Pipe 2 Gasket

2000 Kawasaki SXI Pro Exhaust Pipe 2 Gasket
2001 Kawasaki SXI Pro Exhaust Pipe 2 Gasket
2002 Kawasaki SXI Pro Exhaust Pipe 2 Gasket